Kære kommuner, skift bank

Kommunerne er nødt til selv at tage affære, hvis de vil have en bank, der har en etisk forsvarlig omgang med skatteborgernes penge. Den danske og andre bankerne har med al tydelighed vist, at deres etik er… væk. Derfor skal kommuner, regioner og Staten, og sætte en politik op, der vægter etikken på linje med prisen på gebyrer og muligheder for afkast.

Her torsdag morgen drog vores erhvervsminister Rasmus Jarlov (Kons.) afsted til et møde i EU, hvor han vil blive spurgt til hvordan pokker, Europas største hvidvasksag har kunnet ske i Danske Bank. Ministeren sagde ved afrejsen til Berlingske Tidende, at Danske Bank har begået : ”en dybt alvorlig forbrydelse”, og at det ”aldrig må ske igen i en dansk bank”

Fint. Godt, Jarlov. Og tak for de initiativer, du har taget så straffen for hvidvask fremover mangedobles. Men skaden er sket. Og den er sket i en tid, hvor bankerne har lovet bod og bedring. Bankerne sender os en lang næse og derefter en lussing og en hånlig latter. For målt på handlinger, kan konklusionen alene blive, at bankerne ikke er oprigtigt interesserede i at lægge stilen om. Så synes vi, at vi trygt kan overlade det til bankerne selv, at afgøre om de har styr på etikken?

Næppe, det vil sandsynligvis ende som ”greenwashing”, hvor bankerne smykker sig med ord om gode etik og samfundssind.
Det er værd at huske på, at disse ugers skandale om Danske Banks hvidvask sag kommer i kølvandet på Nordeas store sag i 2016, hvor banken hjalp kunder til at skjule store summer i skattely via skuffeselskaber i Panama

Image

Og det var efter at Jyske Bank fik i 2010 en bøde på 12,8 millioner kroner for at nægte at udlevere identiteten på en række kunder til de spanske myndigheder med henvisning til reglerne om bankhemmelighed i Gibraltar .

Jyske Bank blev altså de første til at få en bøde for hvidvask – Danske bank har nu erkendt, at have begået den til dato største.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *