Det gode børneliv

Det gode børneliv

Klar, parat, alle børn skal godt fra start.

Sundhedspleje lige fra livmoderen: Vi styrker den tidlige indsats med jordemor og sundhedsplejerske.

Hænder nok: Seks børn per voksen i børnehaven, tre voksne per barn i vuggestuen, så alle børn kan gro og glædes.

Skrot de nationale tests i skolerne og brug tid og sæt lærerne fri til at skabe trivsel, kreativitet og læring.

Afskaf børnefattigdom – riv kontanthjælpsloftet ned: Kun 800 er kommet i job, mens 15.000 børn er gjort fattige. Straf ikke børn for at deres forældre er syge eller uden job