Kære kommuner, skift bank

Kommunerne er nødt til selv at tage affære, hvis de vil have en bank, der har en etisk forsvarlig omgang med skatteborgernes penge. Den danske og andre bankerne har med al tydelighed vist, at deres etik er… væk. Derfor skal kommuner, regioner og Staten, og sætte en politik op, der vægter etikken på linje med prisen på gebyrer og muligheder …