Det gode børneliv

Klar, parat, alle børn skal godt fra start. Sundhedspleje lige fra livmoderen: Vi styrker den tidlige indsats med jordemor og sundhedsplejerske. Hænder nok: Seks børn per voksen i børnehaven, tre voksne per barn i vuggestuen, så alle børn kan gro og glædes. Skrot de nationale tests i skolerne og brug tid og sæt lærerne fri til at skabe trivsel, kreativitet …

Kære kommuner, skift bank

Kommunerne er nødt til selv at tage affære, hvis de vil have en bank, der har en etisk forsvarlig omgang med skatteborgernes penge. Den danske og andre bankerne har med al tydelighed vist, at deres etik er… væk. Derfor skal kommuner, regioner og Staten, og sætte en politik op, der vægter etikken på linje med prisen på gebyrer og muligheder …